Desinfektion af overflader med UV lys

overfladedesinfektion

Bekæmp bakterier og undgå bakteriespredning på transportbånd og emballage naturligt og effektivt med UV lys

Som fødevareproducent er hygiejne den største bekymring. Det ved vi. Vi ved det, fordi vi ofte bliver kontaktet af virksomheder, der gerne vil optimere på dette område. Og vi forstår det. Det er nemlig et område, vi hurtigt og effektivt kan forbedre – på en måde, hvor vi ikke belaster miljøet og derfor kan overholde selv de grønneste virksomheders strenge krav.

UV belysning som overfladedesinfektion af installationer i fødevaresektoren kan:

● højne niveauet af hygiejne
● sikre at bakterier ikke spredes mellem emner
● og nedsætte omkostninger til rengøring.

Optimal levetid for det færdige fødevareprodukt
Desinfektion med UV lys af emballage, som kapsler, bægre, bakker osv. umiddelbart før fødevaren kommer i emballagen, kan være med til at sikre kvaliteten af produktet i hele produktets levetid.

Der er etableret UVC anlæg i sodavand/saft tapperi samt i mejeri-, slagteri- og bagerisektoren.


Hos Fremvand giver vores uv anlæg os en ekstra sikkerhed for desinfektion af de særligt følsomme områder og lever op til vores høje kvalitetskrav.
Søren Adelhardt, produktionschef Fremvand


Tilbage til menu eller læs mere om: