Desinficering af væsker med UV lys

UVC anlæg er en effektiv og miljøvenlig måde at neutralisere bakterier i vand på.

Vælg anlægget efter hvilken type væske der behandles, hvor meget væske der skal behandles pr. time, samt hvilken desinfektionsgrad der ønskes.

Alle disse anlæg kan monteres med sensor og timetæller som sikrer at optimal behandling af væsken døgnet rundt.

Anlæggene er lavet i rustfri stål og opbygget således at alt vedligehold kan udføres uden værktøj.

ND Water anlæggene er dokumenteret til at have en effektiv virkning på bl.a. disse bakterier:


Kimtal ved 36 grader = reduceres med 99,9953%
Pseudomonas aeruginosa = reduceres med 99,985%
Escherichia Coli = reduceres med 99,9999%


Oversigt over de forskellige modeller

Model Kapacitet i
liter pr. time *)
Temperatur Drikkevand Procesvand, spildevand Køle-,
smøreemulsion, Olier
Water 400 300 2-40 x
Water 500 Pro  300 2-40 x x
Water 500  400 2-40 x x
Water 1000  1.000 2-40 x x
Water 1000 Pro  1.000 2-40 x x
Water 2000  2.000 8-40 x x
Water 2001 circ 8.000 2-40 x
Water 2500 Pro  2.000 2-40 x x
Water 2500  2.500 2-40 x x
Water 2500 H 4.000 2-90 x x
Water 2501  14.000 8-40 x
Water 2501 H 21.000 2-90 x
*) Kapacitet opgivet pr. anlæg. Alle anlæg kan monteres parallelforbundne til forøgelse af kapacitet x 10

Option:

Timetæller

Timetæller optæller antallet af driftstimer og er særligt anvendeligt hvis anlægget ikke kører kontinuerligt, men f.eks. kun i bestemte perioder. Der angives snarligt pæreskift og omgående pæreskift ved udløb af den garanterede levetid på 10.000 timer. Pæren vil lyse efter dette timetal, men effektiviteten af afkimningen vil være under angivet niveau.

Option:

Sensor

Sensoren måler på pærens uv intensitet og er særligt anvendeligt i situationer hvor afkimningsniveauet er kritisk, samt i anlæg hvor der er stort indhold af okker og kalk i vandet. Der angives to alarmniveauer med snarligt eftersyn/skift af pære og omgående eftersyn/pæreskift.

Hent specifikke datablade og brugsvejledninger på Downloadcenter

 

 

Tilbage til menu eller læs mere om: