Desinfektion af proces- og spildevand samt olie/emulsioner med UV lys

wastewater2

Få “rent” proces- og spildevand samt olie/emulsioner

Vaskevand, proces- og spildevand kan desværre være en ren bakteriebombe med skyhøje kimtal. Det kan også være en meget lugtende affære. Det oplever mange virksomheder.

Anlæg, hvor man genbruger vaskevand til for eksempel vask af grøntsager, giver god fornuft i forhold til miljømæssige og økonomiske hensyn. Men det giver samtidig en øget risiko for opformering af bakterier i anlægget, med stor risiko for smittespredning mellem de forskellige partier.

Sikker og effektiv desinficering af vandet med UV-belysning

Problemer med lugt, forhøjede kimtal og bakterier i vandet, kan løses ganske let og med meget høj grad af sikkerhed via en UV belysning af vandet. Det ved vi. Fordi vi har god og lang erfaring med det.

UV belysning er en billig og effektiv forsikring mod bakteriespredning i produktionen. I fødevareindustrien anvender vi den ofte i dag til desinfektion af transportbånd, emballage og skyllevand, samt i drikkevandsanlæg til bl.a. køer, grise, mink, kyllinger mm.

Slut med dieselpest 

Emulsioner og olier kan ligesom spildevand og genbrugsvand også være belastet af urenheder fra bakterier, alger og svampe. Det forårsager dieselpest.

Konsekvenserne af disse urenheder kan være omkostningstunge, fordi de kan medføre tilstopning af filtre og dyser. Samtidig kan mikroorganismernes svovlsyrelignende forbindelser være årsag til tæring af tanke og brændstofrør med alvorlige konsekvenser til følge. Alt sammen noget, der tærer på virksomhedens budget.

UV belysning er en billig og effektiv forsikring mod bakteriespredning i produktionen. I fødevareindustrien anvender vi den ofte i dag til desinfektion af transportbånd, emballage og skyllevand, samt i drikkevandsanlæg til bl.a. køer, grise, mink, kyllinger mm.

 

Her er UV anlægget monteret med en cirkulationspumpe som sikrer den nødvendige gennemstrømning forbi UV pæren. En simpel og effektiv løsning.

Model UV anlæg: Kapacitet liter pr. time Temp. Process/spildevand Olie og smøreemulsioner
ND Water 500 Pro  2-300 2-40 x  x
ND Water 1000 Pro  700-1.000 2-40 x x
ND Water 2001 4.000-8.000 2-40 x
ND Water 2500 Pro  1.500-3.500 2-40 x x
ND water 2500 Dual  5.000 8-40 x
 Tilvalg:

Alle UV-anlæg kan udstyres med timetæller, som holder styr på antal af driftstimer og fortæller om nødvendigt pæreskift før udløb af levetid. Timetæller er særligt anbefalelsesværdigt, ved mange tænd/sluk og diskontinuerlig drift.

Endvidere kan anlæggene udstyres med sensor som er særligt anvendeligt til brug for afkimningsniveauet er kritisk, samt i anlæg hvor der er meget materiale i vandet. Sensoren advarer om tilstrækkelig gennemlysning og snarlig pæreskift.

Lad os sammen finde en løsning, der desinficerer jeres proces- og spildevand eller olie/emulsioner effektivt og simpelt med UV lys. Kontakt os her.

Tilbage til menu eller læs mere om: