Det moderne landbrug og biosecurity

Det moderne landbrug har mange desinfektionsbehov, da urenheder i vand, luft og overflader kan være et dyrt bekendtskab i form af sygdom og mistrivsel.

Landbrug

Urenheder i vand behandles effektivt med UV lys:

 • Alle former for bakterier, kim, vira og svampe
 • Monteres let ind i eksisterende vandstreng
 • Anlæg fra 300 – >21.000 liter pr. time

Smittebeskyttelse i luft:

Aktive eller passive enheder neutralisere effektivt:

 • Bakterier, Virus, Svampe

Anvendes typisk til:

 • Adgangsrum og KS-Rum
 • Omklædnings-/baderum
 • Indsugningsluft til stalden via skorsten, ventiler og kanaler
 • Udblæsningsluft fra f.eks. vaskeanlæg, karantænestalde mm.

Slut med snot og slim i foder- og vandtanke

UV lyset er effektivt til at holde alle former for tanke og beholdere rene for svampe, bakterier og belægninger.
Kan bruges i:

 • Fodertanke
 • Vandtanke
 • Buffertanke
 • Opbevaringstanke generelt

Danmarks største ventilationsanlæg med UV-behandling på luftindtaget har taget biosecurity til et nyt niveau.
Anlægget på Molsgaard er dimensioneret, leveret og monteret i et samarbejde mellem SKOV og NaturligDesinfektion. Alt ventilation på gården er bygget om til et kontrolleret overtrykssystem, så luften styres og man undgår utilsigtet indtræk af inficeret luft.

 

Hør mere om dine muligheder – kontakt os for et bud på en samlet løsning

Se flere af vores produkter demonstreret på Youtube her


 

Tilbage til menu eller læs mere om: