Slut med snot i foder og vandtanke

I foder og vandtanke bliver området mellem indholdet og tanktoppen, hurtigt belagt med slimet bakterievækst. Bakterier og svampe har gode betingelser for vækst med fugtighed og næring, og under uheldige omstændigheder risikere man forurening af foderet med den slimede masse.

foder og vandtanke

Tankene er ofte svære og tidskrævende at gøre rene, men ved installation af UV anlæg i tanken oplever man at rengøringsintervaller bliver længere og at selv rengøringen forløber lettere. Mange landmænd oplever også positive effekter på trivsel og fodereffektivitet af den bedre hygiejne i tankene.

UV set kan hjælpe med at holde alle former for tanke og beholdere rene for svampe, bakterier og belægninger.


UV-lys i vådfodertankene giver os bedre
sundhed hos grisene, større tilvækst og en hel
arbejdsdag sparet om måneden.
Thomas Mortensen, Nykjærsminde A/S


Kan bruges i:

  • Fodertanke
  • Vandtanke
  • Buffertanke
  • Opbevaringstanke generelt

Montering i praksis

UV-anlægget monteres lodret ned fra tanktoppen, så der er bedst mulig rækkevidde for lyset. Ofte er den bedste placering midt mellem centrum og siden af tanken, og gerne i nærheden af vandindtag, således at pæren skylles af for evt. foderrester. Anlægget har en rækkevidde på ca. 1 meter i luft og er lavet af syrefaste materialer. Glasrøret må gerne komme i berøring med vand eller foder, men virker mest effektivt i luft. Vi anbefaler som standard montering af to stk. 14W UV anlæg pr. vådfodertank, for at sikre korrekt belysning i hele toppen.

Alle UV anlæg til vådfodertanke er belagt med en special belægning, der sikrer mod knusning af glasset. Kvartsglasset belægges med en særlig UVC-transparent film, og på den måde sikrer vi at der ikke kan frigøres glassplinter ved beskadigelse af kvartsrøret.

Filmen anvendes kun til kvartsrøret der fungerer som ydre beskyttelse af UVC pæren. Det giver en optimal udnyttelse af UVC strålingen og giver en god og sikker ydeevne. Særligt i områder med fødevare- og foderproduktion er denne sikkerhed meget vigtig.

Vælg den rigtige model

Model Detajler Anvendes i
ND Buildin 14W med splinterbeskyttelse  Længde 31,2 cm. Fodertank
ND Buildin 17W  Længde 41,2 cm. Vandtanke/tanke uden omrøring
ND Buildin 36W  Længde 92 cm. Vandtanke/tanke uden omrøring
ND Buildin 48W  Længde 57 cm. Vandtanke/tanke uden omrøring
ND Buildin 90W  Længde 92 cm. Vandtanke/tanke uden omrøring
Timetæller Timetæller optæller antallet af driftstimer og er særligt anvendeligt hvis anlægget ikke kører kontinuerligt, men f.eks. kun i bestemte perioder. Der angives snarligt pæreskift og omgående pæreskift ved udløb af den garanterede levetid på 10.000 timer. Pæren vil lyse efter dette timetal, men effektiviteten af afkimningen vil være under angivet niveau.
Option: Safety Switch  Lugesikring

Hent detaljer på produktblade og brugsvejledninger i downloadcenter.

Tilbage til menu eller læs mere om: