Smittebeskyttelse i staldsystemer med UV lys

Den højeste risiko for smittespredning af bakterier og vira i luft, er ved 77-82% luftfugtighed

UV lys er en effektiv metode til luftdesinfektion. Det sikrer mod uønskede luftbårne emner og opsættes i forbindelse med luftindtag på stalden, så som vægventiler.

Luftdesinfektion

Effekten af luftdesinfektion


” – Vi har højeste sundhedsstatus, og det vil være så altødelæggende for os, hvis besætningen inficeres med noget, så vi mister vores status. Derfor har vi længe været på jagt efter noget, som kunne øge smittebeskyttelsen yderligere, tilføjer Louise Skou Hansen. Hun fortæller at Stendalgaard startede som opformeringsbesætning i 2005. Men for halvandet år siden blev »butikken« udvidet til at være både en avls- og opformeringsbesætning med i alt 800 søer, hvoraf de 160 udgør avlsbesætningen. Kai Skou Hansen påpeger, at direkte indsugning af luft altid vil være en de svage punkter i enhver besætnings smittebeskyttelse. Men for en avlsbesætning er det særligt kritisk, fordi de økonomiske konsekvenser vil være enorme. – Hele vores levegrundlag vil jo falde bort, lyder det.”

Avlscenter Trekanten fik monteret UV lys på vægventilstald Stendalgaard primo 2012.


Anlæg til stalde vurderes ud fra luftmængder, luftkanaler og monterings muligheder, altid ud fra individuelle beregninger.

 

Tilbage til menu eller læs mere om: