Miljøvenlig bekæmpelse af dieselpest og forurening i olier

Det er almindelig kendt at der i dieseltanke kan være problemer med mikrobiologisk vækst af bakterier, svampe, gær og alger. Denne proces bliver ofte betegnet som diesel-pest.

Vi har udviklet en speciel UVC-lampe til brug i diesel- og olieanlæg for desinfektion af skadelige mikroorganismer. Ved korrekt installation kan vores specielle anlæg holde diesel i tankene fri for mikroorganismer.

Anlægget fungerer ved at diesel i tanken løbende cirkuleres forbi UV-lampen, i en såkaldt UV-reaktor der består af et rustfristålkammer, hvori der er monteret en speciel uv-lampe.

Til vands, til lands og i luften

Anlæggene er designet til ”Plug and Play” og kan installeres i både 230 volt som 12/24 volt anlæg og kan derfor anvendes i såvel store landbaserede tankanlæg som lastbiler, både mm.

Ved store anlæg med stor udskiftning af luft kan det være en fordel at desinficere luften inden den ledes ind i tankene, dette kan ligeledes sikres ved brug af specielle uv-anlæg der tilpasses luftskiftet.

Uv-anlæg til diesel kan også anvendes i rengørings øjemed, men skal så være kombineret med filtre for fjernelse af de eliminerede mikroorganismer.

Vores Uv-anlæg anvendes i dag i stor stil til desinfektion af vand, luft, overflader vandtanke mm. i såvel landbrug, fødevareproduktion som i industri.

Simpel, kompakt og effektiv montering

Undgå nedbrud og udfald af motorer, generatorer eller kostbar oprensning af tanke, ved forebyggelse af mikroorganismevækst i tanke og systemer.

UV anlæg og pumpe monteres let ind i rørføring eller som ekstern tilslutning til tank.

UV-Anlæg monteret med cirkulationspumpe på tank

Tilbage til menu eller læs mere om: