August 2016

Få rene varer og værktøj ind i rene rumbugs billede besk

Cleanbox 600 er den mindste model i vores serie af desinfektions bokse/tunneler som er beregnet på at sikre at overfladen på varer, redskaber, telefoner mm. er rene, før de tages med ind i hygiejne følsomme områder.

Boksen er bygget i rustfri stål med dobbelte døre, så den kan anvendes fra en side som desinfektions kammer eller kan bygges ind i en væg som afskiller rent og forurenet område. En sikker måde at flytte varer, værktøj, telefoner fra rum til rum uden risiko for re-inficering.

I boksen er der monteret 2 eller 4 UV-C lamper, som ved hjælp af UV-C bestråling desinficerer objekterne. UV-C lys er en effektiv måde at desinficere overflader, luft og væsker på, da alle mikroorganismer der rammes af lyset neutraliseres.

Vores lamper stammer fra vores europæiske leverandør, som er vores sikkerhed for at vi har lamper der leverer den nødvendige intensitet i hele lampens levetid. Derfor kan vi give sikre tider på behandling mod de forskellige typer vira og bakterier. Vores lamper er desuden meget præcise i deres frekvens, hvilket sikrer at der ikke dannes ozon, som ofte sker ved lamper af dårligere kvalitet. Dette er vigtigt, da ozon er farlig for mennesker og dyr.

Alle uv lamper har brug for en opvarmningsfase før de leverer den nødvendige effekt. I vores Cleanbox program er den fase integreret i timeren, så man altid er sikret nødvendig behandlingstid af objektet.


Derfor bruger man Cleanbox:

Der bruges i dag mange penge og tid på, at sikre os mod smittespredning i vores dagligdag. Det kan være hjemme mellem wc og køkken, eller på arbejdet hvor vi anvender computer, værktøj mm. samtidig med at vi færdes i et mere eller mindre rent miljø. Værre endnu bliver det, hvis man arbejder i sundhedssektoren eller i produktion i fødevarefremstillingen. Stalde med høj status som f.eks. svine opformeringsbesætninger eller fjerkræ stalde, har også høje krav til hygiejne.

Fælles for alle er, at vi prøver at sikre os mod smittespredning ved normal god hygiejne som at vaske hænder, skifte tøj og lave procedure for rutiner og arbejdsgange.

Men hvad med alle de ting vi slæber med os rundt i dagligdagen? Det er den mobil/tablet man har med sig hjemme, hvor børnene måske bruger den og man lige skal se noget mens man laver mad. Bliver den renset inden den kommer med på arbejdet på hospitalet, hos slagteren eller i stalden? Sker dette ikke risikere man at flytte smitte med sig på trods af alle forholdsregler og procedurer.

Hvad med det værktøj som håndværkeren, dyrlægen eller servicemedarbejderen bruger når de er rundt på bedriftsbesøg? Bliver det renset og desinficeret før det kommer med videre til næste besøg? Hvis ikke er der fare for smittespredning.

De varer som modtages udefra via fragtmænd, pakkebude og postvæsenet, har også undervejs været udsat for mange smittepåvirkninger i både ind- og udland. Nogle gange er pakkerne lang tid undervejs og kan have krydset verdensdele inden man får dem. Det kan både være udstyr, fødevarer eller simple elektroniske dele. De er oftest være pakket under fornuftige hygiejniske forhold, men selve emballagen er i kontakt med mange hænder, lastrum og andre varer på deres tur. De bør også desinficeres inden kassen åbnes.

Vores program:

Naturligdesinfektion.dk tilbyder i dag en række af special byggede enheder til industrien og landbrug. Vi leverer og tilpasser UV-C løsninger til eksisterende produktionslinjer inden for fødevarer, emballage mm. Cleanbox serien er en ny serie af standard produkter der er tilpasset de forespørgsler vi løbende har fået. Fordelen ved et standard produkt er kortere leveringstid, og det er ofte en billigere løsning end en specialbyggede enheder.

Cleanbox serien er en serie af desinfektions kamre, der bygges som passive standard enheder i rustfri stål. Det betyder, at det er enheder hvor man selv skal placere objektet i kammeret og selv fjerne det igen. Vores mindste enhed er med indre mål på 600x600x600 mm og den største model pt. behandler hele paller på 1200 x 1200 x 2000 mm.

Clean tunnel, er en serie af specialbyggede tunneler der fortløbende kan desinficere varer der placeres på båndet. Vore Clean Tunnel er i stand til at desinficere objektet 360 grader rundt i samme arbejdsgang for optimal desinfektion. Disse bygges dog kun på ordre efter kundens specifikke behov.

Nyt fra Naturlig Desinfektion

Tilbage til menu eller læs mere om: