January 2020

Farmaceutisk vandbehandling i Mexico

UV-anlæg til vandbehandling hos vores kunde og samarbejdspartner i Mexico.

Her er 5 x ND Water 4000 HHC parallelforbundet. Anlægget behandler 20.000 L i timen.

ND Water 4000 HHC fjerner kim og bakterier i vandet uden brug af kemikalier.

Kontakt os og hør hvad vi kan gøre for dig.

Nyt fra Naturlig Desinfektion

Tilbage til menu eller læs mere om: