December 2017

Beskidt vand kan også holdes “rent”

Buffertank med genbrugsvand fuld af olierester og andet snavs

Genbrugsvand, vaskevand, buffertanke, køleanlæg eller cirkulationsystemer med brugsvand behøver ikke at lugte grimt*.

For vi kan nemlig holde det fri for lugtende bakterier. Simpelt og effektivt, ved brug af UVC lys.

Til det bruger vi, UV anlæg som er specielt designet til at behandle beskidt vand. Hver gang væsken passerer UV pæren, bliver bakterierne neutraliseret og derfor kan vi holde vandet fri for de lugtende plager.

Med UV på genbrugsvandet får du:

  • Længere levetid på genbrugsvandet
  • Et bedre miljø med mindre forbrug af vand
  • En bedre lugt oplevelse for brugeren
  • Færre driftsstop pga. til-stoppede dyser mm.

I mange systemer, vælger vi at montere UV anlægget ind med sin egen cirkulationspumpe som sikrer den nødvendige passage af vandet forbi lampen. Sådan får du let og sikkert en cirkulation til dit behov, uden indgreb i eksisterende installationer.

  

Her er UV anlægget monteret med egen cirkulationspumpe i kompakt setup.

Funktion af pæren tjekkes via den transparente hætte – her ses svagt blåt lys

*)Den dårlig lugt i genbrugsvandet kommer fra bakterierne. Bakterierne trives i væsker med varierende indhold af næringsstoffer fra olier, fedt, protein- eller sukker stoffer. Bakterierne danner lugte, som du måske bedre kender som; “lugten af rådden æg”, “våd hund”, eller bare “rådden lugt”. Ubehagelige lugte uanset.

Nyt fra Naturlig Desinfektion

Tilbage til menu eller læs mere om: