Få overblik

Tjek op på forureningskilder og smitteveje, og få konkrete input til forbedringer

Vores lange erfaring med talrige besøg i landbrug og industri, har givet os en stor og bred viden om hvordan og hvor der effektivt kan sættes ind i forhold til forureningskilder og smitteveje.

Og det kan din virksomhed få gavn af.

Brug en dag sammen med os og få konkrete input til forbedringer der betaler sig.

Sådan gør vi:

Et besøg vil normalt foregå ved, at vi følger med jer ind i jeres produktion som normal gæst, hvor vi undervejs observerer og klarlægger de risici vi ser og de rutiner der kan være genstand for fejl og misforståelser.

Her vil typisk fokuseres på:

 • Adgangsfaciliteter

  CleanAcess sluse

  Eksempel på sluse med UV og luft behandling, som afløser manuel håndtering med afspritning

 • Rutiner for adgang
  • Fodtøj
  • Håndvask
  • Omklædning
  • Anvendelse af rum, placering af døre, ventilation mm.
 • Sikring af gennemførsel af procedurer
 • Vejledning af besøgende mm.

Gennemgang af faciliteter /procedurer for modtagelse af varer til produktionen. Her gennemgår vi håndtering af varer fra ankomst til produktionen, indtil produkterne er nået deres bestemmelsessted i produktionen.

 • Håndtering af produkterne ved ankomst
 • Produktets vej ind i produktionen
 • Håndtering af paller, pap, plast mm
 • Personalets veje i forbindelse med modtagelse af varer
 • Anvendelse af hjælpemidler

Gennemgang af rutiner for udlevering af varer/produkter fra produktionen, samme princip som ovenstående.

Test det

Eksempel på kvantificérbar Salmonella test

I forbindelse med besøget kan vi tage simple swaps af relevante områder for identificering af evt. kontaminationsfare eller rengøringsproblemer. Her kan undersøges på mange specifikke stammer som f.eks. salmonella, coliforme bakterier, MRSA og mange andre på specifik forespørgsel. Ligeledes kan vi tage standard swaps for total kim og total gær/skimmel. Det skal bare aftales inden besøget.

Som afslutning på besøget, vil vi gennemgå de umiddelbare forhold vi har fundet som kan optimeres, ligesom vi vil hjælpe med at lokalisere hvor man får størst effekt for mindst indsats.

Rapportering

Få dage efter besøget vil man modtage en kortfattet rapport, med de punkter som er fundet relevante for fremtidig indsats. Denne rapport er lavet på punktform med angivelse af vores anbefaling for prioritering. Desuden er der til hvert punkt angivet 1-2 løsningsforslag.

Kontakt os for tilbud på en løsning tilpasset dig.

Se flere af vores produkter demonstreret på Youtube

Tilbage til menu eller læs mere om: