Test og måling af UV lamper – for sikkerhedens skyld

I mange situationer kan det give mening af få kontrolmålt UV lamperne.

Måske er det usikkert om UVC lyset leverer den forventede desinfektion;

  • er pæren for gammel eller af forkert kvalitet?
  • er anlægget installeret i en forkert opsætning, for at kunne levere den ønskede desinfektion?
  • har brugen af installationen ændret sig, siden opsætningen?
  • er der styr på sikkerheden i forhold til installationen?

Det kan vi måle for jer og sikre at I får det I forventer.

Arbejder I med UVA lamper, er der også krav til sikkerheden for personalet ved eksponering af lyset.

Sådan gør vi:

Hvis det er muligt måles lampen på stedet under brug,  specifikt beskriver den konkrete anvendelse og laver en risikovurdering på stedet, med tilhørende dokumentation og evt. retningslinjer for brug.

Hvis lampen ikke leverer den ønskede ydelse eller desinfektionsgrad, kommer vi med forslag til ændringer i konfigurationen således at det opnås.

Alternativt kan lampen indsendes til os, og her måler vi på lampetypen generelt og derefter opstiller en risikovurdering for den type lampe i forhold til den beskrevne anvendelse.

  • Beskriver lampen
  • Beskriver dens funktion
  • Laver en måling på lampen og beskriver denne ud fra dosis/afstand
  • Laver en generel vurdering af lampens brug og risikovurdering ud fra beskrevet anvendelse.

Kontakt os for muligheder og priser.

Tilbage til menu eller læs mere om: