February 2019

UV anlæg mod dårlig lugt i genbrugsvand

Bakterievækst i genbrugsvandet kan give dårlig lugt. Fra sted til sted, kan det være forskellige typer bakterier og forskellige lugte som giver lugtproblemer med vaskevandet.
Løsning:
UVC lys er en effektiv måde at dræbe bakterier på uden brug af kemikalier. Det foregår ved at vandet cirkuleres gennem et UV anlæg som ved hver passage af vandet, inaktivere bakterierne i vandet. Denne type desinficering kan gøres med stort set alle typer væsker, bla. også olie.

Denne type UV anlæg med clamps til hurtig og hygiejnisk montering

Ved tanke med genbrugsvand vil den optimale løsning på lugtgener være at montere et filter til at frasortere grove partikler og dertil montere et UV anlæg med udvendig tørpumpe, som cirkulere vandet gennem UV anlægget med cirka 2-4 gange i timen. Det vil kunne holde vandet fri for lugtende bakterier.
Hvis der er indhold af olierester i vandet ol. vil det forventes at kvartsglasset skal rengøres jævnligt og evt. ugentligt eller på månedsbasis.

Kontakt os for en løsning til dit behov.

Mail@naturligdesinfektion.dk eller tlf. +45 22 680 680

Nyt fra Naturlig Desinfektion

Tilbage til menu eller læs mere om: